Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013

ΠΕΜΠΤΗ  14  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2013

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ

ΤΟΥ  ΑΓΙΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΦΙΛΙΠΠΟΥ  

ΚΕΙΜΕΝΟΝ
Ἀδελφοί, Θες μς τος ποστλους σχτους πδειξεν, ς πιθανατους, τι θατρον γενθημεν τ κσμ, κα γγλοις κα νθρποις.μες μωρο δι Χριστν, μες δ φρνιμοι ν Χριστ· μες σθενες, μες δ σχυρο· μες νδοξοι, μες δ τιμοι.χρι τς ρτι ρας κα πεινμεν κα διψμεν κα γυμνητεομεν κα κολαφιζμεθα κα στατομεν κα κοπιμεν ργαζμενοι τας δαις χερσ· λοιδορομενοι ελογομεν, διωκμενοι νεχμεθα, βλασφημομενοι παρακαλομεν· ς περικαθρματα το κσμου γενθημεν, πντων περψημα ως ρτι. Οκ ντρπων μς γρφω τατα, λλ᾿ ς τκνα μου γαπητ νουθετ. Ἐὰν γρ μυρους παιδαγωγος χητε ν Χριστ, λλ᾿ ο πολλος πατρας· ν γρ Χριστ ησο δι το εαγγελου γ μς γννησα. Παρακαλ ον μς, μιμητα μου γνεσθε.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς ἄφησε ἐμᾶς τοὺς ἀποστόλους νὰ ἐμφανισθοῦμε τελευταῖοι, σὰν καταδικασμένοι εἰς θάνατον, διότι ἐγίναμε θέαμα εἰς τὸν κόσμον, εἰς τοὺς ἀγγέλους καὶ εἰς τοὺς ἀνθρώπους. Ἐμεῖς θεωρούμεθα μωροὶ χάριν τοῦ Χριστοῦ, σεῖς φρόνιμοι ἐν Χριστῷ· ἐμεῖς ἀδύνατοι, σεῖς δυνατοί· σεῖς ἔνδοξοι, ἐμεῖς ἄσημοι. Ἕως αὐτὴν τὴν στιγμὴν καὶ πεινᾶμε καὶ διψᾶμε, εἴμεθα κακοντυμένοι, δεχόμεθα ραπίσματα, διάγομεν βίον πλανόδιον, κοπιάζομεν ἐργαζόμενοι μὲ τὰ ἴδια μας τὰ χέρια. Ὅταν μᾶς βρίζουν, εὐλογοῦμεν, ὅταν μᾶς διώκουν, δείχνομεν ἀνοχήν· ὅταν μᾶς συκοφαντοῦν, μιλᾶμε εὐγενικά. Ἐγίναμε σὰν σκουπίδια τοῦ κόσμου· κάθαρμα ὅλων ἕως τὴν στιγμὴν αὐτήν. Δὲν γράφω αὐτὰ διὰ νὰ σᾶς ντροπιάσω, ἀλλὰ διὰ νὰ σᾶς συμβουλεύσω σὰν παιδιά μου ἀγαπητά. Διότι ἂν καὶ μπορῇ νὰ ἔχετε χιλιάδες παιδαγωγοὺς ἐν Χριστῷ, δὲν ἔχετε πολλοὺς πατέρας, διότι ἐγὼ σᾶς ἐγέννησα ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου. Σᾶς παρακαλῶ λοιπὸν νὰ γίνεσθε μιμηταί μου.


ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ

ΤΟΥ  ΑΓΙΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΚΕΙΜΕΝΟΝ
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἠθέλησεν ὁ Ἰησοῦς ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν· καὶ εὑρίσκει Φίλιππον καὶ λέγει αὐτῷ· ἀκολούθει μοι. ν δ Φλιππος π Βηθσαϊδ, κ τς πλεως ᾿Ανδρου κα Πτρου. Ερσκει Φλιππος τν Ναθαναλ κα λγει ατ· ν γραψε Μωυσς ν τ νμ κα ο προφται, ερκαμεν, ησον τν υἱὸν το ωσφ τν π Ναζαρτ. Κα επεν ατ Ναθαναλ· κ Ναζαρτ δνατα τι γαθν εναι; λγει ατ Φλιππος· ρχου κα δε. Εδεν ησος τν Ναθαναλ ρχμενον πρς ατν κα λγει περ ατο· δε ληθς σραηλτης, ν δλος οκ στι. Λγει ατ Ναθαναλ· πθεν με γινσκεις; πεκρθη ησος κα επεν ατ· πρ το σε Φλιππον φωνσαι, ντα π τν συκν εδν σε.πεκρθη Ναθαναλ κα λγει ατ· ραββ, σ ε υἱὸς το Θεο, σ ε βασιλες το σραλ.πεκρθη ησος κα επεν ατ· τι επν σοι, εδν σε ποκτω τς συκς, πιστεεις; μεζω τοτων ψει. Κα λγει ατ· μν μν λγω μν, π' ρτι ψεσθε τν ορανν νεγτα, κα τος γγλους το Θεο ναβανοντας κα καταβανοντας π τν υἱὸν το νθρπου.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Ἐκεῖνο τὸν καιρό, ἠθέλησεν ὁ Ἰησοῦς νὰ βγεῖ πρὸς τὴν Γαλιλαία· καῖ συναντᾷ τὸν Φίλιππο καὶ τοῦ λέγει· ἀκολούθησέ με. Κατήγετο δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ τὴν Βηθσαϊδά, ἀπὸ τὴν πόλιν τοῦ Ἀνδρέα καὶ τοῦ Πέτρου. Ὁ Φίλιππος εὑρίσκει τὸν Ναθαναὴλ καὶ τοῦ λέγει,  «Εὑρήκαμε ἐκεῖνον, διὰ τὸν ὁποῖον ἔγραψε ὁ Μωϋσῆς εἰς τὸν νόμον καὶ οἱ Προφῆται, τὸν Ἰησοῦν, τὸν υἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ ἀπὸ τὴν Ναζαρέτ». Καὶ ὁ Ναθαναὴλ τοῦ εἶπε, Εἶναι δυνατὸν ἀπὸ τὴν Ναζαρὲτ νὰ προέλθῃ κανένα καλό;». Λέγει εἰς αὐτὸν ὁ Φίλιππος, «Ἔλα νὰ ἰδῇς». Εἶδε ὁ Ἰησοῦς τὸν Ναθαναὴλ νὰ ἔρχεται πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπε, «Νὰ ἕνας ἀληθινὸς Ἰσραηλίτης, εἰς τὸν ὁποῖον δὲν ὑπάρχει δόλος». Ὁ Ναθαναὴλ τοῦ εἶπε, «Ἀπὸ ποῦ μὲ γνωρίζεις;». Καὶ ὁ Ἰησοῦς τοῦ ἀπεκρίθη, «Πρὶν σὲ φωνάξῃ ὁ Φίλιππος σὲ εἶδα νὰ εἶσαι κάτω ἀπὸ τὴ συκιά». Ὁ Ναθαναὴλ τοῦ λέγει, «Ραββί, σὺ εἶσαι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, σὺ εἶσαι ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ». Ὁ Ἰησοῦς τοῦ ἀπεκρίθη, «Ἐπειδὴ σοῦ εἶπα ὅτι σὲ εἶδα κάτω ἀπὸ τὴ συκιά, πιστεύεις; Θὰ ἰδῇς μεγαλύτερα πράγματα ἀπὸ αὐτά». Καὶ προσέθεσε, «Ἀλήθεια, ἀλήθεια, σᾶς λέγω, ἀπὸ τώρα θὰ βλέπετε τὸν οὐρανὸν ἀνοιγμένων καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ νὰ ἀνεβαίνουν καὶ νὰ κατεβαίνουν πρὸς τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου».

ΠΗΓΗ:   http://www.synaxarion.gr/cms/gr/content/kaini_diathiki.aspx

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου