Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2013

Ευχαριστήρια επιστολή της Ι. Μονής Aγίου Νικολάου για τη διάσωση από την πυρκαϊά της 15ης/8/2013


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΕΡΑ ΓΥΝ. ΚΟΙΝ. ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
«ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ» ΠΑΤΡΩΝ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΘΕΜΑ: ΠΥΡΚΑΪΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ- 15/8/2013


Μέγα καὶ δοξασμένο τὸ Ὄνομα τοῦ Παναγάθου Θεοῦ μας, ὁ Ὁποῖος, διὰ πρεσβειῶν τῆς Παναγίας μας καὶ τοῦ Προστάτου τῆς Μονῆς μας,Ἁγίου Νικολάου τοῦ Θαυματουργοῦ, μᾶς διέσωσεἀπὸ βέβαιο κίνδυνο τὸ βράδυ τῆς 15ης Αὐγούστου ἐ.ἔ., καθὼς τεραστίων διαστάσεων πυρκαϊὰξέσπασεστὸβορειοανατολικὸμέρος τῆςΜονῆςμας,ἀναπτυσσόμενη ταχύτατα πρὸς τὰ κτίρια τῆς Μονῆς, ὑποβοηθοῦντος τοῦ σφοδροῦ βορειοανατολικοῦ ἀνέμου, ὁ ὁποῖος μαινόταν τὴν στιγμὴ ἐκείνη.

Ἡἔντονη αἴσθησις τῆς προστασίας τοῦ Θαυματουργοῦ Ἐφόρου τῆς Μονῆς μας Ἁγίου Νικολάου ἐκδηλώθηκε ὄχι μόνον ἀπὸ τὴν ἀξιοθαύμαστη στάση τῶν πυρίνων γλωσσῶν στὰ τείχη τῆς Μονῆς,ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν πρωτόγνωρη ἄμεση κινητοποίηση κάθε ἀνθρωπίνης βοηθείας ἐκμέρους τῶν ἁρμοδίων ἀρχῶν τοῦ τόπου μας.

Γι᾽ αὐτό καὶ αἰσθανόμαστε ἀδήριτο τὴν ἀνάγκη νὰ ἐκφράσουμε τὰ βαθύτατα αἰσθήματα
εὐγνωμοσύνης μας καὶ τὶς θερμότατες εὐχαριστίες μας πρὸς ὅλους. Μετὰ Θεόν, οἱ ὁλόθερμες εὐχαριστίες μας καὶ ἡ ἄπειρη εὐγνωμοσύνη μας ἐκφράζονται πρωτίστως πρὸς τὸν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας, κ. κ. Χρυσόστομο, ὁ ὁποῖος κυριολεκτικῶς «ἤγειρε γῆν καὶ οὐρανὸν», γιὰ νὰ παρασχεθεῖ κάθε δυνατὴ βοήθεια πρὸς τὰ κινδυνεύοντα πνευματικά του τέκνα καὶ τὴν ἱστορικὴ Μονή τοῦ Ἁγίου Νικολάου.Υἱϊκῶς εὐχόμεθα ὁἍγιοςΝικόλαος,ὁκοινὸςπροστάτηςμας, νὰτοῦ χαρίζειμακροημέρευσηκαὶ ρωμαλέοἀγωνιστικὸ φρόνημα, γιὰ νὰ συμβάλλει μὲ τὴν παρουσία του σὲ κάθε νίκη κατὰ παντὸς κακοῦ ἐπ᾽ ἀγαθῷτοῦ ποιμνίου του.

Εὐχαριστοῦμε καὶ τὸν σεβαστό Γέροντά μας Ἀρχ. Κύριλλο Κωστόπουλο, ὁ ὁποῖος μᾶς ἐμψύχωσε μὲ τὶς πατρικὲς εὐχὲς καὶπροσευχές του στὶς δύσκολεςὥρες, κατὰτὶς ὁποῖες ἐκδηλώνεται ἡ ἀνθρώπινη ἀδυναμία καὶ μὲ κάθε τρόπο, ὑλικὸ καὶ πνευματικό, μᾶς συμπαραστάθηκε πατρικῶς. Εὐχαριστίες ὀφείλονται καὶ στὸν σεβαστό Καθηγούμενο τῆς Ἱ. Μ. Ἁγίων Πάντων Τριταίας, Ἀρχιμ. π.Ἀρτέμιο Ἀργυρόπουλο, ὁ ὁποῖος μαζί μὲ τὸν π. Ζαχαρία, ἀδελφό τῆς σεπτῆς συνοδείας του,συμπολέμησαν δίπλα στὶς ἀδελφὲς καθ᾽ὅλητὴν διάρκειατῆς νύκτας ἐναντίον τῆς πύρινης λαίλαπας μὲ ψυχραιμία καὶ θάρρος, παρεμβαίνοντας καίρια, ὅπου ἡ δικὴ μας ἀδυναμία ὑστεροῦσε.

Εὐχαριστοῦμε καὶὅλους τοὺς κληρικοὺς, τὶςΜοναστικὲς Ἀδελφότητες, οἱ ὁποῖοι μᾶς συμπαραστάθηκαν παντοιοτρόπως εἴτε μὲ τὶς πολύτιμες προσευχές τους εἴτε μὲ τὴν παρουσία τους κοντά μας. Εὐχαριστοῦμε ἐκμέσης καρδίας τὶς Ἀρχὲς τοῦ Τόπου μας, γιὰτὴν ἄμεση, ἀποτελεσματικὴ
καὶ ἀρτίως ὀργανωμένη παρέμβασή τους γιὰτὴν κατάσβεση τῆς πυρκαϊᾶς. Ἰδιαιτέρως οἱ εὐχαριστίες μας ἀπευθύνονται πρός:

1. Τὸν Ὑποστράτηγο κ. Γιαννακόπουλο Παναγιώτη, Διοικητήν Περιφερειακῆς Διοίκησης Π.Υ. Δυτικῆς Ἑλλάδος.

2. Τὸν Ἀρχιπύραρχο κ. Μαργαλιᾶ Ἀθανάσιο,Διοικητήν Π.Υ.Ἀχαΐας - Πατρῶν, τὸν Διοικητή καὶ τοὺς ἄνδρες τῆς ΣΤ´ ΕΜΑΚ, ὅλους τοὺς πυροσβέστες ξεχωριστὰ, καθὼς καὶ τοὺς ἐθελοντὲς πυροσβέστες. Ἡ αὐτοθυσία τους καταγράφηκε μὲ χρυσὰ γράμματα στὴν Ἱστορία τῆς Μονῆς μας.

3.ΤὶςἈστυνομικὲςἈρχὲς καὶ ἰδιαιτέρως τὸνὙποστράτηγο κ.ΜατσίκαἈθανάσιο, Γενικὸ Ἀστυνομικὸ Διευθυντὴ Περιφέρειας Δυτικῆς Ἑλλάδος, τὸν Ταξίαρχο κ. Κυριακόπουλο Κων/νο, Ἀστυνομικὸ Διευθυντὴ Ἀχαΐας, ὅλους τοὺς ἀξιωματικοὺς τῶνΣωμάτωνἈσφαλείας.

4. Τὸν Περιφερειάρχη κ. Ἀπ. Κατσιφάρα καὶ τὸν Δήμαρχο Πατρέων κ. Γ. Δημαρᾶ γιὰ τὴν παντοειδὴ βοήθειά τους.

5.Τὴν κ. Μόνικα Σολωμοῦ καὶ τὸν Ἑρυθρὸ Σταυρὸ γιὰ τὴν ἐνισχυτικὴ παρουσία τους.

6. Τέλος, ἀλλὰ ὄχι λιγότερο, ὅλους τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τοὺς φίλους τῆς Μονῆς, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νὰ μᾶς βοηθήσουν καὶ νὰ μᾶς συμπαρασταθοῦν παντοιοτρόπως. Ταπεινῶς εὐχόμαστε ὁ Δωρεοδότης Κύριός μας νὰ ἀποστείλλει πλούσια τὴν Χάρη Του στὸν καθένα προσωπικὰ καὶ στὶς οἰκογένειές τους καὶ νὰ χαρίζει ἀμετάπτωτο ὑγεία καὶ μακροημέρευσησὲ ὅλους, γνωστοὺς καὶ ἀγνώστους, ὅσοι μᾶς συμπαραστάθηκαν στὶς δύσκολες ὧρες τῆς δοκιμασίας μας.

Τέλος, προσευχόμαστε ὁ Θεός μας νὰ συγχωρήσει καὶ νὰ ὁδηγήσει σὲ μετάνοια, ἂν κά-
ποιοςσκοπίμωςπροέβηστὴνφονικὴαὐτὴπράξητοῦ ἐμπρησμοῦ.ἩἈδελφότηςμας ταπεινῶς
προσεύχεται γιὰ τὴν σωτηρία παντὸς τοῦ κόσμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου