Πραγματικά, καταπληκτικό !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Αλλά και δηλωτικό μιας σπάνιας πειθαρχημένης συλλογικής λειτουργίας !
 
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ
 
ΡΙΖΟΚΑΛΛΙΕΡΓEΙΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ
 
Η εκπληκτική τέχνη που έχει ξεφυτρώσει σε καλλιέργειες ρυζιού στην Ιαπωνία δεν είναι δημιουργία εξωγήινων.

Έχουν φυτευτεί με έξυπνο τρόπο.

Οι αγρότες δημιουργώντας τα τεράστια σχέδια δεν χρησιμοποιούν μελάνι ή βαφή.
Αντ 'αυτού, διαφορετικές ποικιλίες ρυζιού έχουν τοποθετηθεί με ακρίβεια και στρατηγική.

Καθώς το καλοκαίρι προχωρά και τα φυτά αναπτύσσονται, οι λεπτομέριες του έργου τέχνης αρχίζουν να διακρίνονται.
 
 cid:1.1059367958@web132403.mail.ird.yahoo.com
cid:2.1059367959@web132403.mail.ird.yahoo.com

cid:3.1059367959@web132403.mail.ird.yahoo.com

cid:4.1059367959@web132403.mail.ird.yahoo.com

cid:5.1059367959@web132403.mail.ird.yahoo.com

cid:6.1059367959@web132403.mail.ird.yahoo.com

cid:7.1059367959@web132403.mail.ird.yahoo.com

cid:8.1059367959@web132403.mail.ird.yahoo.com

cid:9.1059367959@web132403.mail.ird.yahoo.com

cid:10.1059367959@web132403.mail.ird.yahoo.com
 
cid:11.1059367959@web132403.mail.ird.yahoo.com
cid:12.1059367959@web132403.mail.ird.yahoo.com

 
cid:13.1059367959@web132403.mail.ird.yahoo.com
cid:14.1059367959@web132403.mail.ird.yahoo.com