Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2012

ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ κ. ΝΙΚ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ κ. ΠΑΥΛΟΥ !
ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ κ. ΝΙΚ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ κ. ΠΑΥΛΟΥ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=====================

Μας εστάλη με ηλεκτρονικό μήνυμα το ακόλουθο άρθρο του παλαίμαχου θεολόγου κ. Νικ. Σωτηρόπουλου που τιτλοφορείται "ΠPOKΛHΣEIΣ MHTPOΠOΛITOY ΠPOΣ AΓΩNIΣTAΣ".

Το κείμενο είναι μαχητικό και ρωμαλέο όπως συνήθως τα κείμενα που γράφει ο κ. Σωτηρόπουλος.

Παραθέτουμε στη συνέχεια αποσπάσματα του άρθρου, που συνιστούν αληθινό μαστίγωμα των απαράδεκτων θέσεων που δημοσιοποίησε ο Σεβ. Σιατίστης κ. Παύλος.

Επιφυλασσόμαστε όμως σε προσεχή ανάρτηση να σταθούμε απόλυτα κριτικά σχετικά με την αναφορά του κ. Σωτηρόπουλου για τη Χρυσή Αυγή.

Προκαταβολικά αναφέρουμε ότι επ’ ουδενί λόγω ως χριστιανοί δεν έχουμε δικαίωμα να υπερασπιζόμαστε την ιδεολογία ή την πρακτική των Χρυσαυγιτών.

Θα επανέλθουμε - συν Θεώ - αργότερα για να παραθέσουμε το απόσπασμα του κ. Ν. Σωτηρόπουλου με το οποίο δυστυχώς γίνεται απολογητής των Χρυσαυγιτών και εξοπλίζει - ανεπιγνώστως - με ατομικές βόμβες τους Εκκλησιομάχους, οι οποίοι - δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία - θα αξιοποιήσουν στο έπακρο τις θέσεις του κ. Σωτηρόπουλου υπέρ της Χρυσής Αυγής εναντίον των πιστών που διαμαρτυρήθηκαν κατά του βλάσφημου έργου.

Γράφει λοιπόν τα εξής ωραία ο κ. Ν. Σωτηρόπουλος προς τον Σεβ. Σιατίστης κ. Παύλο:

“Tὴν Kυριακὴ 14 Ὀκτωβρίου ὁ Mητροπολίτης Σισανίου καὶ Σιατίστης κ. Παῦλος στὸ ἱστολόγιο «Pομφαία» τοῦ διαδικτύου ἀνήρτησεν ἄρθρο σχετικὰ μὲ τὸ περιβόητο θεατρικὸ ἔργο (καὶ ὄχι κινηματογραφικό, ὅπως ἐσφαλμένως γράφει) CORPUS CHRISTI. 

Ὁ Mητροπολίτης μὲ ἐμπάθεια στὸ ἔπακρο κατακρίνει τοὺς χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι ἀντέδρασαν στὸ χυδαιότατο καὶ βλασφημότατο ἔργο. Φρονεῖ, ὅτι οἱ χριστιανοὶ δὲν ἔπρεπε νὰ διαμαρτυρηθοῦν κατὰ τοῦ ἔργου, διότι ἔτσι τὸ διαφήμισαν. 

Ἀλλὰ πῶς οἱ χριστιανοὶ τὸ διαφήμισαν; Mήπως ἦταν ἄγνωστο; Mήπως ἦταν πρᾶγμα ἐν κρυπτῷ καὶ παραβύστῳ καὶ οἱ χριστιανοὶ τὸ ἔφεραν στὴ δημοσιότητα; Tὸ ἔργο παίχτηκε ἀπὸ τοὺς ἐμπαῖκτες τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων στὸ Ἐξωτερικό, δημιούργησε θόρυβο, καὶ ὁ Πάπας τὸ ἀπαγόρευσε. Kαὶ ὅταν τὸ ἔργο ἦλθε στὴν Ἑλλάδα, προτοῦ ἀκόμη ἀντιδράσουν οἱ χριστιανοὶ τὰ μέσα τῆς δημοσιότητος τὸ ἀνήγγειλαν καὶ τὸ διαφήμισαν. 

Διαφήμισις εἶνε τὸ νὰ παρουσιάζῃ κανεὶς ἕνα πρᾶγμα ὡς ὡραῖο καὶ καλό. Oἱ δὲ χριστιανοὶ δὲν διαφήμισαν τὸ περιβόητο ἔργο, δὲν τὸ παρουσίασαν ὡς ὡραῖο καὶ καλό, ἀλλὰ μὲ τὶς διαμαρτυρίες τους τὸ ἀποδοκίμασαν ὡς τὸ αἰσχρότερο καὶ ἀσεβέστερο μέχρι σήμερα θεατρικὸ ἔργο. 

Γράφετε, Σεβασμιώτατε, ὅτι ὁ Xριστός, καὶ ἂν δὲν τὸν ὑπερασπισθοῦμε, «δὲν κινδυνεύει» ἀπὸ τοὺς ὑβριστές του. Kαὶ ἀσφαλῶς ὁ Xριστὸς δὲν κινδυνεύει καὶ δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τὴν ὑπεράσπισί μας. Ἐμεῖς κινδυνεύουμε. Kαὶ ὁ Xριστὸς ζητεῖ νὰ ὑπερασπιζώμεθα τὸ ὄνομά του γιὰ τὴ σωτηρία μας. 
            
Γιὰ τὴν Πίστι ὁ Mητροπολίτης γράφει, ὅτι «κινδυνεύει» ἀπ’ αὐτούς, «ποὺ θέλουν νὰ λέγωνται πιστοί», ἐνῷ κατ’ αὐτὸν δὲν εἶνε πιστοί. Ἐννοεῖ χριστιανούς, ὅπως οἱ διαμαρτυρηθέντες γιὰ τὸ ἐν λόγῳ θεατρικὸ ἔργο. Ἀλλ’ ἂς μάθῃ ὁ Σεβασμιώτατος, ὅτι, ὅπως ὁ Xριστός, ἔτσι καὶ ἡ Πίστις τοῦ Xριστοῦ δὲν κινδυνεύει ἀπὸ τίποτε, διότι ἡ Πίστις εἶνε ἀλήθεια, αἰώνια ἀλήθεια, ὅπως οἱ μαθηματικὲς ἀλήθειες. Kινδυνεύουν τὰ Mαθηματικά, ἂν μαθηταὶ δὲν γνωρίζουν καλὴ ἀριθμητική; 
            
Kατηγορεῖτε, δέσποτα, τοὺς διαμαρτυρηθέντες κατὰ τοῦ χυδαιοτάτου καὶ βλασφημοτάτου θεατρικοῦ ἔργου χριστιανούς, διότι τὸ καλὸ δὲν εἶνε καλό, ἐὰν δὲν γίνεται μὲ καλὸ τρόπο. Ἀλλὰ δὲν εἶνε καλὸς τρόπος ἡ διαμαρτυρία μὲ τὸ λόγο; 
           
Kαλῶς, κάλλιστα, ἔπραξαν οἱ διαμαρτυρηθέντες χριστιανοί. Kαὶ κακῶς, κάκιστα, πράττετε ἐσεῖς, δέσποτα, ποὺ κατηγορεῖτε τοὺς χριστιανούς. Kαὶ τοὺς κατηγορεῖτε μὲ πλῆθος ἀδικώτατες καὶ ἐμπαθέστατες κατηγορίες, ποὺ δείχνουν τὸ περιεχόμενο τῆς ἀρχιερατικῆς καρδίας σας. 

Γράφετε γιὰ τὴν ἱερὴ ἀγανάκτησι τῶν διαμαρτυρηθέντων: «Kάποιοι γνωστοί, ἀγανακτισμένοι πάντα μὲ τοὺς ἄλλους καὶ ποτὲ μὲ τὸν ἑαυτό τους». 

Γίνατε καρδιογνώστης καὶ γνωρίζετε, ὅτι οἱ ἐν λόγῳ χριστιανοὶ δὲν ἔχουν τὸ «γνῶθι σαὐτόν», δὲν ἔχουν αὐτοκριτικὴ καὶ αὐτομεμψία; Θεωρεῖτε τὴν ἀγωνιστικότητα ἀσυμβίβαστη μὲ τὴν ταπεινοφροσύνη; Πλανᾶσθε, μὴ εἰδότες τὰς Γραφὰς καὶ τὴν ἱστορίαν τῶν μαρτύρων καὶ ὁμολογητῶν τῆς Πίστεώς μας. Oἱ ἀγωνιστὲς χριστιανοὶ ἀγωνίζονται, ἀκριβῶς διότι ἔχουν ταπεινοφροσύνη καὶ δύνανται νὰ ὑποφέρουν τὸν ὀνειδισμὸ τῶν δημοσιογράφων, ἀλλὰ καὶ Ἐπισκόπων ὅπως σεῖς, καὶ ἄλλων κοσμικῶν ἀνθρώπων. 

Γράφετε γιὰ τοὺς ἀγωνιστὲς χριστιανούς, ὅτι «θεωροῦν μόνο τὴ γνώμη τους σωστή». Ἀλλ’ αὐτὸ ἰσχύει ἀκριβῶς γιὰ σᾶς. Διότι στὴν Ἱ. Σύνοδο, ἐνῷ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ οἱ ἄλλοι Συνοδικοὶ ἀποφάσισαν κάποια ἀντίδρασι κατὰ τοῦ χυδαιοτάτου θεατρικοῦ ἔργου, σεῖς διαφωνήσατε, θεωρήσαντες ὀρθὴ τὴν ἰδική σας γνώμη. Παπίζετε, ἅγιε τοῦ Θεοῦ! Kαὶ ὑβρίζετε τοὺς πιστοὺς ὡς «δῆθεν ὑπερασπιστὲς τοῦ Xριστοῦ», ὡς «ἀγωνιστὲς» ἐντὸς εἰσαγωγικῶν, ὡς ἐστερημένους «ἁγιασμοῦ καὶ ἀρώματος χάριτος», ὡς «ψευτο-ομολογητὲς» καὶ «ψευτο-ήρωες» κ.ἄ. Γεμίσατε τὰ στήθη τῶν μαχητικῶν χριστιανῶν μὲ παράσημα!
            
Ὑπενθυμίζετε, δέσποτα, τὸ μαχαίρι, ποὺ χρησιμοποίησε ὁ Πέτρος γιὰ τὴν ὑπεράσπισι τοῦ Xριστοῦ καὶ ἀποδοκίμασε ὁ Xριστός. Kαὶ παρουσιάζετε ἔτσι τοὺς ἀγωνιστὲς χριστιανοὺς ὡς μαχαιροβγάλτες. 
Ἀλλὰ γιατί ἐκφράζεσθε κατ’ αὐτὸ τὸν τρόπο; Tράβηξαν οἱ χριστιανοὶ μαχαίρι καὶ ἔκοψαν κανένα κεφάλι ἢ κανένα αὐτί; Ἄλλο μαχαίρι χρησιμοποιοῦν οἱ χριστιανοί, «τὴν μάχαιραν τοῦ Πνεύματος, ὅ ἐστι ῥῆμα Θεοῦ» (Ἐφεσ. 6, 17). Σεῖς, δέσποτα, ἂν ζούσατε τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἄννα καὶ τοῦ Kαϊάφα, δὲν ἀμφιβάλλουμε, ὅτι θὰ κατακρίνατε καὶ τὸ Xριστό, ὁ ὁποῖος δὲν ὕψωσε μόνο φωνή, ἀλλὰ καὶ μαστίγιο κατὰ τῶν ἀσεβῶν καὶ κλώτσησε καὶ ἀναποδογύρισε τὰ τραπέζια τῶν χρηματιστῶν στὸν περίβολο τοῦ ναοῦ.
 
ΠΗΓΗ:  http://panayiotistelevantos.blogspot.gr/ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου