Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2012

ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕ, ΑΚΟΥ ΜΕ ΓΙΑ ΛΙΓΟ !

ΕΛΛΗΝΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΕ  (Πρόεδρε δημοκρατίας, Πρωθυπουργέ, Ὑπουργοί, Βουλευτές, Ὑποψήφιοι,  καί ὅλο τό συνάφι)!
Ἀπευθύνομαι σέ σένα, πού μέ τίς ψήφους τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ κατέχεις κάποια κυβερνητική θέση!
Ἀπευθύνομαι σέ σένα, πού παραμονές τῶν ἐκλογῶν, μοῦ χαμογελοῦσες καί μοῦ ἔκανες τό φίλο, προκειμένου μέ τή δική μου ψῆφο, νά μπεῖς ἀνάμεσα στούς 300 καί μέ ἔκανες νά πιστέψω ὅτι θυσιάζεσαι γιά μένα! Βέβαια ἀναρωτιόμουνα, γιατί λίγο ἀργότερα σοῦ ἤμουνα ἄγνωστος, καί μέ ὅλη σου τήν περιφρόνηση μοῦ γυρνοῦσες τήν πλάτη! Πρίν τίς ἐκλογές ἤξερες καί τή διεύθυνσή μου καί μοῦ ἔρχονταν ἀπανωτές ἐπιστολές καί προσκλήσεις τιμητικές! Ἤξερες καί τό τηλέφωνό μου καί μέ ἔπαιρνες γιά νά τρέξω νά σέ τιμήσω μέ τήν ψῆφο μου!
Ἀπευθύνομαι σέ σένα, πού μέ στεντόρια φωνή, στίς πλατεῖες καί στά καφενεῖα, ἔδινες ὑποσχέσεις ὅτι θά ὑπερασπίζεσαι τά ὅσια καί τά ἱερά τῆς ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ!
Ἀπευθύνομαι σέ σένα, πού μοῦ παρίστανες τόν θεματοφύλακα καί πιστό φρουρό τῆς Ἁγίας μου Πατρίδας τῆς ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, καί σήκωνες τή γροθιά σου γιά νά μέ πείσεις ὅτι θά ἔδινες καί τό αἷμα σου γιά χάρη της!
Ἀπευθύνομαι σέ σένα πού μοῦ "πούλησες" ἐλπίδες γιά ἕνα καλύτερο αὔριο, μέ ἄνεση οἰκονομική, μέ ποικιλία ἐπιλογῶν στήν εὕρεση ἐργασίας, μέ ἐλευθερία βούλησης καί κινήσεων, μέ ἐλεύθερη Πατρίδα, μέ νόμους πού θά διευκόλυναν τή ζωή μας!
Ἀπευθύνομαι σέ σένα, πού μέ "βροντώδη" συνθήματα μέ ἔπειθες ὅτι "Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ", ἙΙΜΑΣΤΕ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ", "Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ" καί ἄλλα παρόμοια, γιά νά μέ πείσεις ὅτι πάνω ἀπ΄ ὅλα ἔχεις τήν ΕΛΛΑΔΑ!
Ἀπευθύνομαι σέ σένα, πού ἔτρεχες στίς ἐκκλησίες, ἴσα ἴσα γιά νά σέ δοῦμε ὅτι εἶσαι "πιστός" καί πιστεύαμε ὅτι "κάτι" ὑπῆρχε  μέσα σου.
Ἀπευθύνομαι σέ σένα, πού πάντοτε πλειοδοτοῦσες στά λόγια σου καί στίς ὑποσχέσεις σου, καί ὅταν ἔφτανες στή Βουλή ἤ μπροστά στά "ἀφεντικά" σου παρίστανες τήν "πάπια"!

ΕΙΜΑΙ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΣΟΥ ΜΙΛΗΣΩ ΜΕ ΤΗΝ ΩΜΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ!

ΔΕΝ  ΝΤΡΕΠΕΣΑΙ, πού ἔπαιξες μέ τήν καρδιά καί τό συναίσθημα τοῦ λαοῦ!
ΔΕΝ  ΝΤΡΕΠΕΣΑΙ, πού, ὅπως ἀποδείχτηκε, σκοπός τῶν ὑποσχέσεών σου ἦταν ἁπλά, νά αὐξήσεις τά εἰσοδήματά σου! Ξέρεις πῶς λέγεται αὐτό; ΑΠΑΤΑΙΩΝΙΑ!
ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΕΣΑΙ, πού ἐνῶ κατασπάραξες τό δημόσιο χρῆμα, τό χρῆμα τό δικό μας, τό ὁμολογεῖς χωρίς καμμιά συστολή!
ΔΕΝ  ΝΤΡΕΠΕΣΑΙ, πού ὑποχρεώνεις τόν κάθε πολίτη αὐτῆς τῆς χώρας ἀπό τόν πλουσιώτερο ἕως καί τόν οἰκονομικά ἀσθενέστατο, νά πληρώνει τίς δικές σου καταχρήσεις!
ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΕΣΑΙ, σ΄ αὐτή τή δύσκολη περίοδο, νά πληρώνεσαι μέ δεκάδες χιλιάδες εὐρώ, τή στιγμή πού ὁ κόσμος γύρω σου πεινοῦν κυριολεκτικά καί πεθαίνουν ἀπό τήν πεῖνα!
ΔΕΝ  ΝΤΡΕΠΕΣΑΙ, ΑΧΡΕΙΕ, νά ψηφίζεις νόμους κυριολεκτικά "χαράτσια", νά ἐξαθλιώνεις τούς πολίτες αὐτῆς τῆς χώρας, καί νά παριστάνεις καί τόν ἠθικό "τιμητή", μέ μιά "ἠθική" βγαλμένη ἀπό τό βοῦρκο τῆς ἐλεεινῆς καρδιᾶς σου!
ΔΕΝ  ΝΤΡΕΠΕΣΑΙ  ΑΠΑΙΣΙΕ  ΕΦΙΑΛΤΗ, νά χτυπᾶς ἀλύπητα τούς ἥρωες πολυτέκνους, καί νἀ δηλώνεις ξεδιάντροπα, ὅτι ἡ Ἑλλαδα δέν τούς ἔχει ἀνάγκη! ΕΣΕΝΑ  ΣΙΓΟΥΡΑ  Η  ΕΛΛΑΔΑ  ΔΕΝ  ΣΕ  ΕΧΕΙ  ΑΝΑΓΚΗ! Ἀποδείχτηκες ἤδη ΠΑΡΑΣΙΤΟ!
ΔΕΝ  ΝΤΡΕΠΕΣΑΙ, ἀκόμη νά ζητᾶς τίς ψήφους τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, θέλοντας νά δείξεις, ὅτι ἐπιμένεις νά τόν "σώσεις"! Ἀπό τί ἆραγε νά τόν σώσεις; Ἀπό 'κεῖ πού τόν ἔσπρωξες νά πέσει;
ΔΕΝ  ΝΤΡΕΠΕΣΑΙ, νά κουνᾶς ἀκόμη τό ἀπειλητικό σου δάκτυλο, σέ 'κείνους πού ἀρνοῦνται νά πληρώσουν τίς δικές κραιπάλες, τά δικά σου διαμερίσματα, τίς ἀνέσεις σου καί τίς ἀνέσεις τῶν παιδιῶν σου! Δέν μοῦ λές ΑΘΛΙΕ, Ὅταν μπῆκες στήν πολιτική μέ τί περιουσία μπῆκες καί πόσα ἔχεις τώρα; Τόσα χρόνια μᾶς κοροϊδεύεις μέ τό δῆθεν "ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ" ἀλλά τό μέν "ΕΣΧΕΣ" τό εἴδαμε, τό "ΠΟΘΕΝ" ὅμως ἀκόμα τό περιμένουμε!
ΔΕΝ  ΝΤΡΕΠΕΣΑΙ, νά κουνᾶς ἀκόμη τό ἀπειλητικό σου δάκτυλο, σέ 'κείνους πού ἀρνοῦνται νά πληρώσουν τίς δικές κραιπάλες, τά δικά σου διαμερίσματα, τίς ἀνέσεις σου καί τίς ἀνέσεις τῶν παιδιῶν σου! Ἐπαναλαμβάνω τήν ἴδια ἐρώτηση ὄχι κατά λάθος, ἀλλά γιά νά σοῦ "χρεώσω" καί κάτι ἀκόμα. Στή λογική σου τή "μορφωμένη" ὅταν κάποιος κλέβει ἀποδεδειγμένα, τό θῦμα πληρώνει ἐκ νέου τά κλοπιμαῖα ἤ ὁ κλέφτης; Βάσει ποιᾶς ἠθικῆς ὑποσχόσουν στό λαό καί μέ ποιά τώρα τοῦ βάζεις καί τό μαχαίρι στό λαιμό;
ΔΕΝ  ΝΤΡΕΠΕΣΑΙ, νά πουλᾶς μέ τόση εὐκολία τήν ΑΓΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ! Ποιός σέ ἐξουσιοδότησε γιά κάτι τέτοιο; Αὐτή ἦταν ἡ προεκλογική σου δέσμευση; Πότε ψηφίστηκε ἀπό τούς Ἕλληνες ὁ σημερινός πρωθυπουργός, πού σηκώνει καί τόν τόνο τῆς φωνῆς του;ποῦθε "ξεφύτρωσε"; Ποῦ πῆγαν τά πηχιαῖα μηνύματα στίς ἀφίσσες ὅτι "Η  ΕΛΛΑΔΑ  ΔΕΝ  ΠΟΥΛΙΕΤΑΙ"; Ἀνοίγεις καθόλου τό διαδίκτυο νά δεῖς τό κατάντημα τῆς χώρας μας; Γι΄αὐτό σέ ψηφίζαμε;
ΔΕΝ  ΝΤΡΕΠΕΣΑΙ, νά παίρνεις ἐντολές ἀπό ξένους ἀνθέλληνες καί πράκτορες τῆς ΜΑΣΩΝΙΑΣ, γιά τό πῶς θά κυβερνήσεις τόν τόπο μας; ΠΟΥ  ΕΙΝΑΙ  Η  ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ  ΣΟΥ; 
 ΠΟΥ  Η  ΑΓΑΠΗ  ΣΟΥ  ΓΙΑ  ΤΟΥΤΟ  ΤΟΝ  ΤΟΠΟ  ΤΟΝ  ΑΙΜΑΤΟΒΑΜΕΝΟ  ΜΕ  ΑΙΜΑΤΑ  ΜΑΡΤΥΡΩΝ  ΚΑΙ  ΗΡΩΩΝ! 
ΔΕΝ  ΝΤΡΕΠΕΣΑΙ ! ! !

ΟΜΩΣ  ΕΧΕ  ΥΠ΄ ΟΨΗ  ΣΟΥ

ΘΑ  ΠΛΗΡΩΣΕΙΣ  ΠΟΛΥ  ΑΚΡΙΒΑ,  τίς ψευτιές καί τίς ἀτιμίες σου!
Η  ΕΛΛΑΔΑ  ΠΟΤΕ  ΔΕΝ  ΠΕΘΑΙΝΕΙ, ὅσο κι΄ἄν προσπάθησες νά την πεθάνεις!
ΤΟΥ  ΕΛΛΗΝΑ  Ο  ΤΡΑΧΗΛΟΣ  ΖΥΓΟ  ΔΕΝ  ΥΠΟΦΕΡΕΙ! Ναί, δέν εἶναι μόνο παροιμία, ἀλλά εἶναι πραγματικότης! Θά τόν βρεῖς μπροστά σου! Θά γίνει ὁ ἐφιάλτης σου! Θά τόν παρακαλᾶς νά σέ λυπηθεῖ καί θά σέ συχαίνεται, ὅπως ἤδη ἄρχισε καί τό κάνει!
Η  ΕΛΛΑΔΑ  ΑΝΗΚΕΙ  ΣΤΟΥΣ  ΕΛΛΗΝΕΣ! Τό εἶπες ἀλλά δέν τό πίστευες! Τό εἶπες κοροϊδεύοντας! Ὅμως ὁ ΕΛΛΗΝΑΣ  ΤΟ  ΠΙΣΤΕΥΕΙ! Μήν ὀνειρεύεσαι τήν Ἑλλάδα σβυσμένη ἀπό τό χάρτη! ΤΟΥΤΟ  ΠΕΣ  ΤΟ  ΚΑΙ  ΣΤΑ  ΑΦΕΝΤΙΚΑ  ΣΟΥ!  Η  ΕΛΛΑΔΑ  ΘΑ  ΑΝΗΚΕΙ  ΠΑΝΤΑ  ΣΤΟΥΣ  ΕΛΛΗΝΕΣ  ΚΑΙ  ΣΥ  ΚΑΙ  ΤΟ  ΣΥΝΑΦΙ  ΣΟΥ  ΚΟΙΤΑΤΕ  ΝΑ  ΦΥΓΕΤΕ  ΓΡΗΓΟΡΑ  ΠΡΙΝ  ΣΑΣ  ΒΡΟΥΝ  ΟΙ  ΕΛΛΗΝΕΣ!
ΕΜΕΙΣ  ΟΙ  ΕΛΛΗΝΕΣ,  ΟΥΤΕ  ΣΑΣ  ΦΟΒΗΘΗΚΑΜΕ  ΠΟΤΕ,  ΑΛΛΑ  ΟΥΤΕ  ΚΑΙ  ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ  ΝΑ  ΣΑΣ  ΦΟΒΗΘΟΥΜΕ!
ΔΙΑΨΕΥΣΑΤΕ  ΤΑ  ΟΝΕΙΡΑ  ΜΑΣ!  ΑΣ  ΜΑΣ  ΦΟΒΑΣΑΙ  ΚΑΛΥΤΕΡΑ  ΕΣΥ!
Ο  ΚΥΡΙΟΣ  ΜΑΣ  ΠΟΥ  ΠΟΤΕ  ΔΕΝ  ΦΟΒΗΘΗΚΕΣ  ΚΑΙ  ΠΟΤΕ  ΔΕΝ  ΠΙΣΤΕΨΕΣ  ΘΑ  ΣΕ  ΔΙΑΨΕΥΣΕΙ !
Ν Τ Ρ Ο Π Η    Σ Ο Υ !

                                                                         π. ΤΙΜΟΘΕΟΣ

3 σχόλια:

 1. ΦΟΒΕΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥΣ ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ!!!
  ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΑΥΤΑ ΤΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΑ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μπορεί μερικοί από αυτούς να ντρέπονται. Αλλά εκεί που οι ίδιοι έφεραν τους εαυτούς τους δεν μπορούν πλέον να κάνουν πίσω. Η δουλεία στο κόμμα έχει συνέπειες. Η επανάσταση από το ζυγό θα έχει χειρότερες συνέπειες. Τώρα παίζονται οι ζωές των μελών των οικογενειών τους και αν δεν μπόρεσαν να αψηφήσουν από την αρχή την κομματική πειθαρχία πώς θα μπορέσουν τώρα; Αφού δεν είπαν πριν το ΟΧΙ πώς θα το πουν τώρα; Κάθε έλεγχος και προτροπή σε αυτές τις μαριονέτες είναι μάταιη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΔΥΣΤΥΧΩΣ....ΑΣ ΤΟΥΣ ΦΩΤΙΣΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΤΑ ΙΣΟΠΕΔΩΣΟΥΝ ΟΛΑ......ΣΙΓΟΥΡΑ ΦΟΒΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝ ''ΒΙΑ''ΑΛΛΑ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΓΕΛΑΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή